Oppgradering av byggeplassgjerde

I dag starter arbeidet med å skifte ut gjerdet rundt byggeplassen. Dagens gjerde som består av stålgjerder med duk skal erstattes av tett treplategjerde montert på toppen av betongsteiner. Dette vil gi et mer stabilt og sikkert gjerde mot trafikk og fotgjengere utenfor byggeplassen samtidig som det ser ryddigere ut da det blir hele flater som hindrer innsyn til byggeplassen for publikum.
Arbeidet er planlagt ferdigstilt i uke 40.

Byggestart konstruktive arbeider

20.august er det byggestart for konstruktive arbeider i Kongens gate 21.

Vi er nå i gang med montering av stillaser i Kongens gate og montering av tårnkran i Nedre Slottsgate.

I denne fasen skal det utføres refundamentering i kjeller, utskifting av vinduer og rehabilitering av skifertak. I tillegg skal tekniske rom på tak rives, og mellombygget som deler gårdsrommet skal rives ned til plan 2. Dette vil erstattes av et nytt mellombygg og en ny kontoretasje i plan 8. Det skal også tas ut nye åpninger i fasaden for inngangspartier og glassfelt for å bidra til å åpne opp bygget mot byrommet på gateplan.

Planlagt ferdigstillelse er 20.04.2020

Gravearbeider i Nedre Slottsgate 25.04.18

I forbindelse med sikring av vannledningen i Nedre Slottsgate mot skader ved anleggsarbeid er det nødvendig å grave frem denne for å kunne avdekke nøyaktig hvor vannledningen ligger.
Det er da nødvendig å sperre av Nedre Slottsgate for gjennomgjøring rett utenfor innkjøring til bakgård i Nedre Slottsgate 7. Vi har søkt Bymiljøetaten om å få utføre dette arbeidet i perioden mellom kl.2000 onsdag 25.04.18 og kl.0700 torsdag 26.04.18. Fortauet vil holdes åpent så det vil ikke være noe problem å komme til og fra eiendommen, men det vil ikke være mulig å kjøre inn eller ut av bakgården i det aktuelle tidsrommet.

Kjørebanen vil være tilbakestilt innen kl.0700 torsdag 26.04.18. Ny asfalt vil legges noe senere.