Demontering av stillas og fjerning av byggegjerder

I løpet av Uke 26 demonteres gjenstående stillaser i Kongens gate.

I juli vil vi fjerne byggegjerdene i Prinsens gate og Kongens gate. Gate og fortau vil da tilbakeføres og inngangspartiene ferdigstilles. Vi ser frem til å gjøre disse arealene tilgjengelige og at trafikken igjen kan gå som normalt.

Vi setter pris på tålmodigheten våre naboer har utvist!

Demontering av byggeheis 1 av 2

Førstkommende onsdag begynner vi demontering den første av de to byggeheisene i Kongens gate. Det kan medføre noe ekstra aktivitet i gaten de dagene dette pågår.

Den siste byggeheisen demonteres i første halvdel av juni.

Arbeid på byggeplassen i påsken

Vi ønsker å informere våre naboer om at det vil være aktivitet på byggeplassen i påsken. Det vil i all hovedsak være snakk om arbeider innendørs i bygget. Byggeheisen i Kongens gate vil være i bruk og det vil være enkelte vareleveringer. Vi ber om at dere tar kontakt dersom dere opplever støy eller andre sjenerende forhold. Vedal Entreprenør sin prosjektledelse vil stort sett være til stede så lenge byggeplassen er åpen.

Byggeplassen er kameraovervåket med utrykning hele døgnet.

Demontering av kran og etablering av brakkerigg Uke 34-37

Fra og med Uke 34 til og med Uke 37 vil vi demontere byggekranen i Nedre Slottsgate og etablere en ny brakkerigg i det samme området. I forbindelse med disse arbeidene vil vi også gjøre noe gravearbeider. Det er dessverre ikke til å unngå at disse aktivitetene vil påvirke våre naboer, men vi gjør selvfølgelig det vi kan for at arbeidet gjøres så hensynsfullt som praktisk mulig.

Fremdriftsplanen for aktivitetene i Nedre Slottsgate er som følger:

  • Uke 34: Demontering av byggekran, kan forekomme noe støy på mandag/tirsdag kveld/natt.
  • Uke 35: Demontere kranfundament, mye støy på dagtid (kl.07:00-16:00)
  • Uke 36: Etablering av brakkerigg. Mindre støyende arbeider på dagtid (kl.07:00-16:00)
  • Uke 37: Etablering av brakkerigg. Mindre støyende arbeider på dagtid (kl.07:00-16:00)

I hele perioden blir det begrenset tilkomst for varelevering i Nedre Slottsgate mellom Prinsens gate og Tollbugata. Ta kontakt med byggeplassadministrasjonen dersom dette skaper utfordringer.

Informasjon om byggeplassen i fellesferien

Det vil være tilnærmet normal aktivitet på byggeplassen gjennom sommeren. I helgene vil det pågå stillasarbeider på fasadene. Byggeplasskontoret (med inngang på hjørnet Tollbugata/Kongens gate) vil være bemannet fra kl 0700 til omtrent kl 1600 i ukedager.

Ved henvendelser utenfor arbeidstid kan prosjektleder og produksjonsleder nåes på telefon. Kontaktinfo finnes på nettsiden.

Vi ønsker alle våre naboer en god sommer!

Nattarbeid ukedager i april og mai

Fra og med uke 17 vil det pågå nattarbeid på byggeplassen natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Arbeidene vil være avgrenset til innendørs og i innvendig gårdsrom, noe vi mener bør skåne omgivelsene for unødvendig støy. Byggekranen i Nedre Slottsgate vil være i bruk under arbeidene. Byggeheisen i Kongens gate vil benyttes så lite som mulig. Det vil ikke benyttes anleggsmaskiner i gaten om natten.

De kveldene det skal pågå nattarbeid vil en representant for Vedal Entreprenør sin prosjektadministrasjon være til stede på byggeplassen frem til kl 22.

Ulmebrann 18.03.19

Mandag 18.03.19 ble det oppdaget en mindre ulmebrann i en vegg i Kongens gate 21. Ulmebrannen oppstod i et sjikt  bestående av brennbart materiale (ca 25 mm) mellom en teglvegg og en betongvegg. Brannen var udramatisk og det var aldri fare for spredning.

Siden Telegrafbygningen er et særskilt brannobjekt var det mange utrykningskjøretøy. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan ha forårsaket for våre naboer.

De materielle skadene er små og avgrenset til et mindre område under rehabilitering. Det var ingen personskader.

Brannårsaken er ikke kjent.

Nattarbeid ukedager i januar og februar

Fra og med uke 3 vil det pågå nattarbeid på byggeplassen natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Arbeidene vil være avgrenset til innendørs og i innvendig gårdsrom, noe vi mener bør skåne omgivelsene for unødvendig støy. Byggekranen i Nedre Slottsgate vil være i bruk under arbeidene. Byggeheisen i Kongens gate vil benyttes så lite som mulig. Det vil ikke benyttes anleggsmaskiner i gaten om natten.

De kveldene det skal pågå nattarbeid vil en representant for Vedal Entreprenør sin prosjektadministrasjon være til stede på byggeplassen frem til kl 22.

God jul og godt nyttår til alle våre naboer!

Fra og med søndag 23. desember til og med tirsdag 1. januar blir det avvikling av juleferie i Kongens gate 21. I denne perioden er det ingen drift på byggeplassen. Det vil være riggmannskap til stede enkelte dager. Byggeplassen er utstyrt med videoovervåkning med bevegelsessensorer og utrykning fra vekterselskap for å forhindre hærverk og ivareta sikkerheten.

Byggegjerdet i Tollbugata er nå flyttet for å tilrettelegge for toveis buss.

Vi vil takke vår naboer for et godt samarbeid gjennom 2018 og ønske alle sammen en god jul og et godt nyttår!

Ferdigstillelse av nytt byggeplassgjerde

Arbeidet med etablering av nytt byggeplassgjerde har tatt noe mer tid enn først ventet, men ferdigstilles inneværende uke. Vi håper arbeidene knyttet til dette ikke har vært til bry og at det nye gjerdet oppfattes som et positivt tiltak.