Demontering av stillas og fjerning av byggegjerder

I løpet av Uke 26 demonteres gjenstående stillaser i Kongens gate.

I juli vil vi fjerne byggegjerdene i Prinsens gate og Kongens gate. Gate og fortau vil da tilbakeføres og inngangspartiene ferdigstilles. Vi ser frem til å gjøre disse arealene tilgjengelige og at trafikken igjen kan gå som normalt.

Vi setter pris på tålmodigheten våre naboer har utvist!