Arbeid på byggeplassen i påsken

Vi ønsker å informere våre naboer om at det vil være aktivitet på byggeplassen i påsken. Det vil i all hovedsak være snakk om arbeider innendørs i bygget. Byggeheisen i Kongens gate vil være i bruk og det vil være enkelte vareleveringer. Vi ber om at dere tar kontakt dersom dere opplever støy eller andre sjenerende forhold. Vedal Entreprenør sin prosjektledelse vil stort sett være til stede så lenge byggeplassen er åpen.

Byggeplassen er kameraovervåket med utrykning hele døgnet.