Demontering av kran og etablering av brakkerigg Uke 34-37

Fra og med Uke 34 til og med Uke 37 vil vi demontere byggekranen i Nedre Slottsgate og etablere en ny brakkerigg i det samme området. I forbindelse med disse arbeidene vil vi også gjøre noe gravearbeider. Det er dessverre ikke til å unngå at disse aktivitetene vil påvirke våre naboer, men vi gjør selvfølgelig det vi kan for at arbeidet gjøres så hensynsfullt som praktisk mulig.

Fremdriftsplanen for aktivitetene i Nedre Slottsgate er som følger:

  • Uke 34: Demontering av byggekran, kan forekomme noe støy på mandag/tirsdag kveld/natt.
  • Uke 35: Demontere kranfundament, mye støy på dagtid (kl.07:00-16:00)
  • Uke 36: Etablering av brakkerigg. Mindre støyende arbeider på dagtid (kl.07:00-16:00)
  • Uke 37: Etablering av brakkerigg. Mindre støyende arbeider på dagtid (kl.07:00-16:00)

I hele perioden blir det begrenset tilkomst for varelevering i Nedre Slottsgate mellom Prinsens gate og Tollbugata. Ta kontakt med byggeplassadministrasjonen dersom dette skaper utfordringer.