Informasjon om byggeplassen i fellesferien

Det vil være tilnærmet normal aktivitet på byggeplassen gjennom sommeren. I helgene vil det pågå stillasarbeider på fasadene. Byggeplasskontoret (med inngang på hjørnet Tollbugata/Kongens gate) vil være bemannet fra kl 0700 til omtrent kl 1600 i ukedager.

Ved henvendelser utenfor arbeidstid kan prosjektleder og produksjonsleder nåes på telefon. Kontaktinfo finnes på nettsiden.

Vi ønsker alle våre naboer en god sommer!