Ulmebrann 18.03.19

Mandag 18.03.19 ble det oppdaget en mindre ulmebrann i en vegg i Kongens gate 21. Ulmebrannen oppstod i et sjikt  bestående av brennbart materiale (ca 25 mm) mellom en teglvegg og en betongvegg. Brannen var udramatisk og det var aldri fare for spredning.

Siden Telegrafbygningen er et særskilt brannobjekt var det mange utrykningskjøretøy. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan ha forårsaket for våre naboer.

De materielle skadene er små og avgrenset til et mindre område under rehabilitering. Det var ingen personskader.

Brannårsaken er ikke kjent.