Ferdigstillelse av nytt byggeplassgjerde

Arbeidet med etablering av nytt byggeplassgjerde har tatt noe mer tid enn først ventet, men ferdigstilles inneværende uke. Vi håper arbeidene knyttet til dette ikke har vært til bry og at det nye gjerdet oppfattes som et positivt tiltak.