Oppgradering av byggeplassgjerde

I dag starter arbeidet med å skifte ut gjerdet rundt byggeplassen. Dagens gjerde som består av stålgjerder med duk skal erstattes av tett treplategjerde montert på toppen av betongsteiner. Dette vil gi et mer stabilt og sikkert gjerde mot trafikk og fotgjengere utenfor byggeplassen samtidig som det ser ryddigere ut da det blir hele flater som hindrer innsyn til byggeplassen for publikum.
Arbeidet er planlagt ferdigstilt i uke 40.