Fjerning av kastesjakter i Kongens gate

Fjerning av den siste kastesjakten i Kongens gate var planlagt utført i slutten av uke 14, men har pga utvidet behov blitt utsatt til slutten av uke 16. Kastesjakten vil være i bruk t.o.m. torsdag 19.april og demontering vil påbegynnes fredag 20.april. Demonteringen avsluttes i begynnelsen av uke 17. Demonteringen vil ikke påvirke trafikken i Kongens gate.

Mer informasjon om støyende arbeider i Kongens gate 21 finnes her